Бюджет 2019 г

 

Отчетни данни за 1 во тримесечие

Отчетни данни за 2 ро тримесечие

Отчетни данни за 3 то тримесечие

Отчетни данни за 4 то тримесечие

 

Бюджет 2020 г

 

Отчетни данни за 1 во тримесечие

Отчетни данни за 2 ро тримесечие

Заповед