АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Виж от тук!

Планов прием на новоприети деца

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

$1-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Строеж на нова детска градина

       Започна изграждането на нова детска градина в район „Люлин“.
 Със символична първа копка дадохме началото на строежа на новата сграда в
кв. „Филиповци“, на мястото на старите и опасни постройки.
 Съгласно изработения проект, новата сграда на 197 ДГ „Китна градина“ трябва
да бъдe с капацитет за 1 яслена и 4 градински групи (работим и за още една 6 та група,
което ще стане възможно, съгласно промяна на наредбата, касаеща
разпределението на пространството в детските заведения).
 По сградата ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, на покрива
ще бъдат изградени слънчеви колектори за топла вода, а специално съоръжение ще пречиства отпадните води, които ще се използват за поливане на растителността в
детското заведение. Дворното пространство ще бъде облагородено, което ще го
превърне в зона за почивка, игри и спортни дейности за децата, като бъдат изградени
1 обща спортна площадка и нови детски площадки – по една за всяка група.
 Детската градина ще има по-малки енергийни разходи и ще отговаря на всички
съвременни изисквания за експлоатационна годност.
 
116131961 2613011368947590 2315938981790407186 o
 
 
116216162 2613014492280611 2350031671255241558 o
 
116155082 2613011322280928 288721954672070592 o
 
116428884 2613011422280918 535835446063417948 o
 


Copyright@2016 ДГ №197 "Китна градина" София All Right Reserved
дизайн ИнфорМер - Мария Войнова.